Ilustracja do informacji: WIZYTA I SPOTKANIE PARTNERSKIE POMIĘDZY ESAB I WOJEWÓDZTWEM LUBUSKIM

WIZYTA I SPOTKANIE PARTNERSKIE POMIĘDZY ESAB I WOJEWÓDZTWEM LUBUSKIM

 • 13-11-2017
 • , Autor: M. S.
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
W dniach 9 i 10 listopada 2017 r. Panowie Czesław Fiedorowicz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Łukasz Porycki Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Bogusław Sułkowski Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie udali się z wizytą partnerską  do Europejskiej Akademii Sportu Landu Branderburgia z siedzibą w Poczdamie. Pan Manfred Wothe, prezes ESAB, zaprezentował delegacji z Lubuskiego działalność Wyższej Szkoły Sportu i Zarządzania ESAB w Poczdamie oraz Centrum Sportu i Edukacji w Lindow (Mark). Goście zwiedzili również Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Poczdamie. W ramach dwudniowej wizyty została zaprezentowała wzajemna współpraca pomiędzy parterami ESAB i WOSiR Drzonków w zakresie sportu i edukacji w dziedzinie sportu, oraz ustalono program kontynuacji dalszej współpracy na rok 2018.
Podczas wizyty miało miejsce jeszcze jedno miłe wydarzenie, uroczystość wręczenia odznaczenia Manfredowi Wothe. W uznaniu zasług dla regionu lubuskiego Sejmik Województwa Lubuskiego Uchwałą nr XXXVIII/583/17 z dnia 9 października 2017 r. nadał Panu Manfredowi Wothe „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Odznakę wręczył Pan Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” w drodze uchwały nadaje Sejmik Województwa Lubuskiego. Odznakę nadaje się osobom fizycznym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz województwa lubuskiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa. Odznaka może być nadana obywatelom polskim, a także cudzoziemcom - jako wyraz uznania dla ich działalności i zasług dla rozwoju województwa lubuskiego.
Manfred Wothe - przewodniczący Europejskiej Akademii Sportu Landu Branderburgia, założyciel i Koordynator Europejskiej Sieci Akademii Sportu, założyciel i drugi przewodniczący Okręgowego Związku Sportowego Ostprignitz-Ruppin, członek Lions Club Neuruppin. Już w 1999 r. zainicjował kontakty polsko-niemieckie - pomiędzy miastami Cottbus i Zieloną Górą. Współorganizował spotkania z działaczami sportowymi i dyrektorami szkół sportowych. Był również inicjatorem pierwszego porozumienia o współpracy w zakresie sportu, edukacji i młodzieży pomiędzy federacjami sportu Brandenburgii oraz Województw Lubuskiego i Zachodniopomorskiego.
24.06.2005 z inicjatywy M. Wothe powstaje Kuratorium ESAB z członkostwem Landu Brandenburgia, woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego – członkami kuratorium ESAB zostali odpowiednio marszałkowie województw, M. Wothe pozostaje od początku koordynatorem pracy w międzynarodowym Kuratorium ESAB, Kuratorium obraduje rokrocznie w regionach członkowskich do dziś, poszerzone o Skanię (Szwecja) oraz woj. dolnośląskie.
Z inicjatywy M. Wothe w dniu 23.07.2014 r. członkiem Europejskiej Sieci Akademii Sportu zostaje WOSiR Drzonków.
W okresie współpracy niejednokrotnie woj. lubuskie gościło członków Kuratorium ESAB oraz Europejskiej Sieci Akademii Sportu, również posiedzenia kierownictwa ESAB odbywały się w ośrodkach turystycznych i kulturalnych woj. lubuskiego, przybliżając w ten sposób walory regionu międzynarodowym uczestnikom posiedzeń.
Od 2005 roku dzięki zaangażowaniu Manfreda Wothe współpraca w sporcie pomiędzy woj. lubuskim i Brandenburgią trwa nieprzerwanie i rozwija się pozyskując zarówno nowych partnerów z Polski i Europy jak również poszerzając współpracę oraz jej dziedziny.
M. Wothe upatruje swoje zadanie nie tylko w realizacji działań polsko-niemieckich, ale przede wszystkim w łączeniu ludzi – organizuje i wspiera wymianę uczniów i studentów, poszukuje i zbliża partnerów i przede wszystkim identyfikuje siebie jako Europejczyka i wielkiego przyjaciela Polski, w szczególności woj. lubuskiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: ODZNAKA MANFRED (4)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Logo: RSS
 • Logo: Facebook
 • Logo: YouTube
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
System e-Usług
Baner: Baner partnerów 1Baner: Baner partnerów 2Baner: Baner partnerów 3Baner: baner_zgrana rodzina
 • Baner: LUBUSKA FEDERACJA SPORTU
 • Baner: ZKS PIĘCIOBÓJ
 • Baner: MINISTERSTWO SPORTU
 • Baner: ZKŻ STELMET
 • Baner: BLASZCZYK_TENIS
 • Baner: LRPO_MAŁY
 • Baner: Marta_Lindow
 • Baner: Marta_ESAB
 • Baner: Marta_Europejska Akademia Sportu
 • Baner: OŚRODKI_Z_WOSIR